Kvalitet til lave kostnader

Kostnadsnivået i Sør-Afrika ligger langt under det skandinaviske. De lave kostnadene har bidratt til å gjøre Sør-Afrika til et meget attraktivt innspillingsland, og med den store pågangen av internasjonale produksjoner er det bygd opp en betydelig lokal stab som er vant til å levere på et kvalitets- og effektivitetsnivå som ligger i første klasse internasjonalt.

Standard arbeidsdag er 12 timer for film- og TV-produksjoner og 10 timer for reklamefilm selv om man velger å jobbe 6-dagers uke.

For film og TV produksjoner kan Enigma bidra med lokal del-finansiering.